KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Khách hàng tìm tem bảo hành được dán trên sản phẩm và vào lớp phủ bạc để lấy mã cào.
Sử dụng mã cào để kích hoạt qua tin nhắn, web bảo hành hoặc quét mã QR code trên tem bảo hành để tự dộng lấy thông tin kích hoạt.

WEB

Kích hoạt qua web bảo hành

Quét QR code

Quét QR code trên tem bảo hành

tem-cao

WEB

Kích hoạt qua web bảo hành

Quét QR code

Quét QR code trên tem bảo hành

tem-cao

Đối với Quý khách hàng, chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.
Cùng với đó, sự quan tâm hàng đầu của chúng tôi là đặc biệt chú trọng đến dịch vụ chăm sóc, bảo hành trong suốt vòng đời sản phẩm.