KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Kích hoạt bảo hành cho các sản phẩm của Aifeibao bằng Mã cào.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Số điện thoại
Họ tên
Tỉnh/ Thành phố
Huyện/ Quận
Xã/ Phường
Địa chỉ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã cào
Số Serial
Tên sản phẩm
Model
Thương hiệu
Ngày mua hàng